Robotteknik har fått ny ägare

Robotteknik har fått ny ägare

Robotteknik har fått ny ägare

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Robotteknik Automation Vetlanda AB.
Säljare är bolagets grundare och VD Jussi Lehikoinen.

Jussi kommenterar: ”KAMIC Group känns som en mycket bra ny hemvist för oss inom Robotteknik. Som en del av KAMIC-familjen och affärsområdet Production Technology får vi tillgång till ytterligare kunskap, relationer och stöd vilket kommer att hjälpa oss framåt och uppåt i vår utveckling.”

En del av KAMIC Group

Robotteknik Automation Vetlanda är en del av affärsområde Production Technology inom KAMIC Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige. Totalt består KAMIC Group av ett drygt 20-tal bolag som erbjuder tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer.

Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet, men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas och många av kunderna är internationella industriföretag med global tillverkning. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare av telekomutrustning, kommersiella fordon, informationssystem och automationsutrustning samt även elinstallatörer och byggkonsulter.

KAMIC Group har en årlig omsättning på cirka 1,9 miljarder kronor, egna etableringar i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och totalt cirka 700 medarbetare.

Vill du veta mer om KAMIC Group, välkommen in på www.kamicgroup.com